TMRUEN
Howa:
AŞGABAT broken clouds 285 °C
DAŞOGUZ clear sky 280 °C
TÜRKMENABAT scattered clouds 286 °C
MARY few clouds 289 °C
BALKANABAT light rain 279 °C
Walýuta kursy: USD: 3.50 тмт EUR: 3.80 тмт

Volvo täze krossoweri hödürledi

20 сентября 2016 г.
Volvo

Volvo şwed awto ägirdi özüniň täze krossowerini hödürledi - V90 Cross Country.

Bu hakyndaky maglumat resmi press-çykyşynda peýda boldy, ol çykyş Internet torunda Volvo şereketi tarapyndan ýaýradyldy.

Awtoulagyň täze nusgasy uniwersal Volvo V90 esasynda döredilen, şu ýylyň başynda hem hödürlenen we Cross Country hatarynyň dördünji nusgasy bolup durýar.

Adaty V90 esasy aýratynlyklary biri hem 65 mm bolan ýol ýagtylygy ulaldylan ( indi 210 mm) we beýleki täze ýakymly ysly asgyçlary we pružinalary bilen tapawutlanýar ( şeýle hem, pnewmatiki ulgamyny gurmak mümkinçiligi bar).

Awtoulagyň elektroniki iş režimleri edil soňky nesilden bolan Volvo XC90 awtoulagyň algoritmi ýaly aldy.

Volvo Volvo

Krossower ikilitrli dört silindrleri turbomotorylaryny aldy: ýangyçly, 254 we 320 a.g kuwwatly we dizel ýangyjy, ösüp barýan 190 we 235 a.g. aldy. Sekiz gatly doly priwody bilen “awtomat” korobka peredaça hem enjamlaşdyrylandyr.

Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo

Volvo V90 Cross Country önümçiligi 2016-njy ýylyň güýzünde başlanmagy meýilleşdirildi, satuwlar welin, 2017-nji ýylda başlanar.

Volvo Volvo

BILDIRIŞ TAGTASYNDA siz awtoulagy diňe Aşgabatdan däl, eýsem, Daşoguzdan, Marydan, Türkmenabatdan, Balkanabatdan, Baýramalydan, Türkmenbaşydan, şeýle-de, Türkmenistanyň beýleki şäherlerinden saýlap we satyn alyp bilersiňiz. CATALOG TM durmuş-tehnikalaryň we kompýuterleriň giň göwrümlerini dünýä belli brendleriň Sony, Samsung, LG, Apple, Toshiba, Hewlett-Packard (HP), Canon, Nikon, Acer, Dell, Panasonic we beýleki brendler bilen tanyşdyrýar. Size bahalary we size ýaran harydy diňe Aşgabatdan däl, eýsem, Daşoguzdan, Marydan, Türkmenabatdan, Balkanabatdan, Baýramalydan, Türkmenbaşydan, şeýle-de, Türkmenistanyň beýleki şäherlerinden saýlap we satyn alyp bilersiňiz.